Resorti “San Pietro”, një epokë e re për turizmin në Shqipëri