Title Image

Aktiviteti

Shoqëria “Edil Al” sh. p. k. është themeluar në vitin 1991. “Edil Al” është një shoqëri e specializuar në fushën e ndërtimeve civile, infrastrukturës dhe industrise. “Edil Al” është pjesë e grupit “Concord Investment”. Puna në “Edil Al” është e përqendruar në një marrëdhënie besueshmërie dhe partneriteti me të gjithë bashkëpunëtorët dhe klientët.