Menaxhimi

Artur Zhebo

Administratori Ligjor

Ilir Balla

Drejtor i Departamentit Teknik

Klodiana Hasanaj

Drejtore e Departamentit të Financës

Ermira Brozi

Drejtore e Marketingut dhe Shitjeve