Title Image

Vlerat, Vizioni, Misioni

VIZIONI

Të jemi një nga kompanitë më të mira në vend, duke arritur rezultate të jashtëzakonshme për klientët tanë, duke ndërtuar karrierë të kënaqshme për njerëzit tanë dhe duke fituar një kompensim në vlerën që ne japim.

VLERAT

  • Etika: ne jemi të papërkulur në integritetin, ndershmërinë dhe paanësinë tonë.
  • Marrëdhëniet: ne ndërtojmë marrëdhënie pozitive dhe afatgjata me klientët tanë, partnerët sipërmarrës, nënkontraktorët, furnizuesit dhe kolegët, marrëdhënie që ndërtohen mbi besim, respekt dhe bashkëpunim.
  • Inovacion: ne zhvillojmë dhe aplikojmë teknologji të standardeve të larta. Ne dëgjojmë, mësojmë dhe kërkojmë idetë më të mira. Ne sulmojmë vetëkënaqësinë dhe përmirësohemi vazhdimisht.

ANGAZHIMI

Kudo ku shkojmë dhe në çdo gjë që bëjmë, ne:

  • ​Tregojmë integritet: ushtrojmë nivelet më të larta të sjelljes profesionale dhe etike;
  • Bashkëpunojmë: kërkojmë dhe e mirëpresim ndihmën; e ofrojmë dhe e marrim atë lirisht. Zgjidhim reciprokisht dykuptimësinë dhe konfliktin;
  • Krijojmë besim:i bëjmë zotimet me përgjegjësi dhe e mbajmë gjithmonë fjalën. Jemi të sinqertë dhe ndërtojmë marrëdhënie të përbashkëta mirëkuptimi;
  • Transmetojmë: vendosim aspirata të larta, planifikojmë me përgjegjësi dhe respektojmë të gjitha angazhimet tona.