Title Image

Departamenti Teknik

Departamenti teknik udhëheq veprimtaritë e ndërtimit, projektimit dhe menaxhimin tekniko-inxhinierik të projekteve. Ky departament zotëron kapacitete profesionale në të gjitha disiplinat inxhinierike për të ndërmarrë, zhvilluar dhe përfunduar projekte të ndryshme në fushën e ndërtimit. Stafi ynë përbëhet nga specialistë me përvojë, të trajnuar në vende të ndryshme të Europës. Ai përfshin:

20
Inxhinierë Civil
2
Inxhinierë Mekanikë
1
Inxhinierë Mjedisi
8
Arkitektë
2
Inxhinierë Elektrikë
1
Inxhinierë Infrastrukture Dixhitale
4
Inxhinierë Preventivues
4
Inxhinierë Preventivues
4
Ekonomist