Ndërtim i “Show Room”-it dhe servisit të “Ford”-it, Tiranë

Përfunduar:

1998

Investitor:

Concord Investment

Sipërfaqja:

2000 m²