Kompleksi rezidencial “Fior di Bosco”

Konceptimi dhe projektimi i këtij projekti madhështor i është besuar një nga studiove më të mira italiane “Oikos Progetti”.
Kompleksi është konceptuar me shpërndarje në gjashtë godina individuale, 10 kate secila, duke lënë hapësira optimale midis tyre të bollshme për hapësira kreative dhe gjelbërim si dhe parkun me pemë të larta. Kjo realizon pamje dhe privatësi për çdo apartament pavarësisht katit apo orientimit.
Teknologjitë moderne të ndërtimit, së bashku me materialet të një cilësie të lartë si dhe organizimi funksional i apartamenteve e bëjnë këtë projekt Unik , një ndërtim të klasit të parë në Shqipëri.

Investitor:

“Concord Investment” sh. p. k. dhe “Blessed Investment” sh.p.k

Sipërfaqja:

30.000m²

Category: