Rikonstruksion i laboratorëve të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit

Përfunduar:

2016

Investitor:

Delegacioni Europian dhe Ministria e Bujqësisë (AKU).

Category: