Mundesi punësimi | Financier/e

Shoqëria “Edil Al-It”shpk kërkon të punësojë :

Financier/e, që të plotësojë këto kritere:
– Të ketë përfunduar studimet e larta për ekonomik/financë
– Të ketë eksperiencë pune në kompani ndërtimi, për të paktën 5 vjet.
– Të zotërojë shumë mirë programin Financa 5.
– Të njohë shumë mirë legjislacionin e tatimeve

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj (CV) në adresën info@edilal.com jo më vonë se data 27.11.2021.