November 2021

Shoqëria “Edil Al-It”shpk  kërkon të punësojë : Inxhinier ndërtimi, që të plotësojë këto kritere: –              Të ketë përfunduar studimet e larta për inxhinieri ndërtimi –              Të jetë mashkull 35 – 45 vjec –              Të ketë një eksperiencë pune në

Shoqëria “Edil Al-It”shpk kërkon të punësojë : Financier/e, që të plotësojë këto kritere: – Të ketë përfunduar studimet e larta për ekonomik/financë – Të ketë eksperiencë pune në kompani ndërtimi, për të paktën 5 vjet. – Të zotërojë shumë mirë programin Financa 5. – Të