Ndërtimi i fabrikës së tullave, “Edil Centro”, Tiranë

Investitor:

Edil Centro

Përfunduar:

2004

Sipërfaqja:

10.000m²